Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın Ekonomik Boyutu Çalıştayda Değerlendirildi

27.03.2011
“Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Çalıştayı” Ankara’da gerçekleştirildi. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen çalıştayın açılışını yapan ÖÇKKB Başkanı Ahmet Özyanık, Türkiye’nin Akdeniz’de en geniş deniz koruma alanlarına sahip ülke olduğuna dikkat çekti.

“Türkiye, Akdeniz’deki en geniş deniz koruma alanlarına sahip ülke”

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”  kapsamında gerçekleştirilen “Ekonomik Prensiplerin Deniz Ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Çalıştayı” Ankara’da yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÖÇKKB Başkanı Ahmet Özyanık, Türkiye’nin Akdeniz’de en geniş deniz koruma alanlarına sahip ülke olduğuna dikkat çekti.  Özyanık, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin, bu alandaki duyarlılığı güçlendirmek yolunda bir ateş yakmak için çakmak işlevi gördüğünü ifade ederek,  “Bu ateşin sürekli yanması için devamlı çalışmalıyız” diye konuştu. Özyanık, Türkiye’nin, “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi”nin geliştirilmesi için gerekli altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

ÖÇKKB ve UNDP Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen çalıştaya, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcileri ile Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, ÖÇKKB, UNDP Türkiye Temsilciliği, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve ilgili STK’ların yetkilileri olmak üzere toplam 76 kişi katıldı.

Çalıştayda, kıyı ve deniz ekosistem hizmet ve ürünleri, bunları değerlendirmenin gerekçeleri ve önemi, ekonomik prensiplerin planlamaya entegrasyonu ile Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki planlama örneğine ilişkin sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştay ile ilgili sunumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.