“Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi” için Harekete Geçildi

21.01.2011
“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 27-28 Ocak günlerinde Ankara’da gerçekleştirilen uluslararası katılımlı toplantıda, Muğla-Akyaka’da kurulacak “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi” için harekete geçildi. Toplantıda, Eğitim ve Uygulama merkezi için taslak kapasite geliştirme programı şekillendirildi.

Eğitim ve Uygulama Merkezi için güçler birleşti

Türkiye’de beş Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve bir Tabiat Parkı’nda yürütülmekte olan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Muğla-Akyaka’da kurulması planlanan “Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Eğitim ve Uygulama Merkezi” için, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar Ankara’da bir araya geldi.

27-28 Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıya, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) merkez ve taşra teşkilatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Muğla Üniversitesi gibi ulusal kurum ve kuruluşlar ile birlikte, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Oşinografi ve Atmosferik İdaresi (NOAA) Uluslararası Deniz Koruma Alanları Kapasite Geliştirme Programı ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Akdeniz ve Türkiye Ofisleri) gibi uluslararası kurum ve kuruluşlardan toplam 32 temsilci katıldı.

 

Uluslararası deneyim paylaşımı gerçekleşti

Proje’nin ana sonuçlarından biri olan “mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın daha etkin yönetimi ve yeni Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın kurulmasına öncelik vermek için sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının ve kapasitenin güçlendirilmesi” amacı doğrultusunda önemli bir adımı temsil eden toplantıda, uluslararası katılımcıların Deniz ve Kıyı Koruma Alanları ile ilgili gerçekleştirdikleri kapasite geliştirme çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, dünya ölçeğindeki benzer kapasite geliştirme programının Türkiye’deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nda nasıl uygulanabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

 

ÖÇKKB katkı verecek

Toplantıda alınan kararlar, Proje’nin ana sonuçlarından olan sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının ve kapasitenin güçlendirilmesi için büyük önem taşıyor. ÖÇKKB, UNDP Türkiye, NOAA ve WWF arasında yapılacak anlaşma kapsamında, UNDP Türkiye’nin kolaylaştırıcı olarak bu süreçte yer alması ve ÖÇKKB’nin Deniz Koruma Alanları yönetim kitlerinin geliştirilmesi için teknik işbirliğine hazır olduğunun değerlendirildiği toplantıda, ÖÇKKB’nin, Akdeniz kapsamında kapasite geliştirme çalışmalarına destek ve Akdeniz’deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nın Kapasitelerini Geliştirilmesi Stratejisi hazırlanması kapsamında  fizibilite çalışması için hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde katkı vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Gerçekleştirilecek ortak çalışmalar kapsamında , Ulusal Deniz ve Kıyı Koruma Alanları personelinin kapasitesinin geliştirilmesi için beş yıllık bir plan dâhilinde önceliklerin belirlenmesinin ele alındığı toplantıda, Eğitim ve Uygulama Merkezi için de taslak bir kapasite geliştirme programı belirlendi.

Gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ile ilgili olarak kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, elde edilen sonuçların Proje’nin Yönlendirme Komitesi’ne sunulması da karara bağlandı.