Gökova ÖÇK Bölgesi’nin yıllık ekonomik değeri 31.2 milyon dolar

30.03.2012
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Gökova Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi’nde gerçekleştirilen ekonomik analiz çalışmasında, bölge için “yavaş şehir” kriterine uygun turizm master planı veya stratejisinin oluşturulması ve uygulanması önerildi. Çalışmada, Gökova ÖÇK Bölgesi’nin bir yıllık ekonomik değerinin yaklaşık 31.2 milyon ABD doları olduğu sonucuna da ulaşıldı.

Yıllık yaklaşık 31.2 milyon dolar değer üretiyor

Çalışmanın sonuç raporunda, Gökova ÖÇK Bölgesi’nin bir yıllık ekonomik değerinin 31 milyon 231 bin 572 ABD doları olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu değerin, alanın “başlangıç aşamasındaki” değer olduğuna ve daha detaylı araştırmalarla geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Turizm, toplam ekonomik değerin yarısından fazlası

Yapılan değerleme çalışmasında, Gökova ÖÇK Bölgesi’ndeki ekonomik değerlerden “balık” 332 bin 854, “deniz börülcesi” 62 bin 350, “karbon tutma” 732 bin 64, “erozyon kontrolü” 2 milyon 844 bin 800, “atık su arıtımı” 10 milyon 148 bin 400 ve “turizm ve rekreasyon” 17 milyon 51 bin 104 dolar olarak saptandı.

“Yavaş şehir” kriteri önerisi

Raporda, Bölgenin turizm taşıma kapasitesini ortaya koyan bir çalışma ile turizm gelişiminin sınırlarının belirlenmesi gerektiğinin altı çizilirken, buna bağlı olarak turizm master planı veya stratejisinin oluşturulması ve uygulanması önerildi. Turizmi sayısal olarak arttırmak yerine, alanın taşıma kapasitesine uygun, yüksek kalitede turizm deneyimine odaklanılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, master planın, denizel koruma statüsünü tamamlayıcı olması ve bölgedeki “yavaş şehir” kriterlerine uyumu gözetmesi gerektiği de vurgulandı.