Saros Körfezi koruma altına alındı

30.12.2010
Bakanlar Kurulu’nun, Saros Körfezi’ni Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı kararla, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sınırları da genişletildi.

Saros Körfezi, Bakanlar Kurulu’nun kararıyla Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ilan edildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, halen 14 olan ÖÇK Bölgeleri’nin sayısı 15 olurken, Gökova ÖÇK Bölgesi’nin sınırları da genişletildi.

Alınan kararla Saros Körfezi’nin doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğinin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik koruma kullanma esaslarının belirlenmesi, imar planlarının oluşturulması, revize edilmesi ve resen onaylanması konularında; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı yetkili kılındı.

 

Gökova ÖÇK Bölgesi genişletildi
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine alınan Bakanlar Kurulu kararı uyarıca, Saros Körfezi’nin, yaklaşık 75 bin hektarlık bölümü ÖÇK Bölgesi ilan edildi. Gökova ÖÇK Bölgesi de yaklaşık 50 bin hektar daha genişletildi.

Alınan kararla Saros Körfezi’nin doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğinin, sualtı, su üstü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik koruma kullanma esaslarının belirlenmesi, imar planlarının oluşturulması, revize edilmesi ve resen onaylanması konularında; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı yetkili kılındı.