Özel Çevre Koruma projesi Ayvalık ve Foça’da tanıtıldı

13.07.2010
Ulusal deniz ve kıyı koruma alanları sistemini güçlendirmek ve etkin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye genelinde 6 bölgede başlatılan “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Balıkesir’in Ayvalık ve İzmir’in Foça ilçelerinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılarla kamuoyuna tanıtıldı.

Mayıs ve Haziran aylarında ayında Muğla’nın Akyaka, Köyceğiz, Göcek ve Datça ilçelerinde gerçekleştirilen toplantıların ardından, “Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” bu kez Ayvalık ve Foça’da halka tanıtıldı. Yerel kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği toplantılarda, Proje ile nelerin hedeflendiği, Proje’nin amaçları ve uygulama yöntemleri kamuoyunun bilgisine sunuldu.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre koruma Kurumu Başkanlığı’nın (ÖÇKKB) yürütmekte olduğu Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) adına, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürütücü ortaklığında gerçekleştiriliyor. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de ortakları konumunda olduğu proje, Türkiye’deki 5 Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni ve 1 Tabiat Parkını kapsıyor. Foça, Köyceğiz-Dalyan, Gökova, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı içeren bu bölgelerde, deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi ve bu bölgelerin etkin yönetimini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

6 bölgede tanıtım toplantıları yapıldı

Proje’nin, 2009-2013 yılları arasını kapsayacak biçimde yaklaşık 4,5 yıllık bir takvimi bulunuyor. 2009 yılının Mayıs ayında başlatılan Proje hazırlıkları yaklaşık bir yıl sürdü. Bu zaman dilimi içinde Proje’nin altyapısı hazırlandı. Bir yıllık çalışmanın sonunda Proje, Muğla Akyaka ve Köyceğiz’de 25 ve 26 Mayıs’ta düzenlenen tanıtım toplantılarıyla kamuoyunun önüne ilk kez çıkmıştı. 9 ve 11 Haziran’da Göcek ve Datça’da gerçekleştirilen toplantıların ardından, 23 ve 25 Haziran’da Ayvalık ve Foça’da yapılan toplantılarla, yerel ölçekte Proje’nin hayata geçirileceği 6 bölgede ilk tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş oldu.

Proje’nin üç hedefi

Foça Özel Çevre Koruma Müdürü Erkan Hamdi Özer, Proje’nin,  kapsamına ve önemine dikkat çekerek, yerel zeminde tüm kurum, kuruluş, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarını beklediklerini ifade etti. Özer, Proje ile hedeflenen sonuçları da açıkladı. Buna göre, Projeyle sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapının ve kapasitenin güçlendirilmesi; Kıyı Koruma Alanları için finansal planlama ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile etkin iş planlamasının, yeterli düzeyde gelir üretiminin ve maliyet etkin yönetiminin sağlanması ve çok amaçlı kullanım alanlarında, ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve yönetimi için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hedefleniyor.

Proje, izlediği yöntem ve öncelikleri ile Türkiye’de çevre alanında yürütülen Projeler açısından önemli bir anlam ifade ediyor. Gerçekleştirilen toplantılarda Proje’nin katılıma dayanan sosyal ayağına büyük önem verildiğine dikkat çekildi. Proje’nin, söz konusu 6 bölgedeki yerel halkın işbirliği ve desteğiyle yürütüleceğini vurgulanarak, bir yandan doğal çevre korunur ve geliştirilirken, diğer taraftan da söz konusu bölgelerin, o bölgelerde yaşayan vatandaşlar için ekonomik olarak nasıl daha verimli hale getirilebileceği üzerinde duruldu. Bölgelerin çevresel dokusu korunarak, uygun gelir getirici faaliyetlerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesinin önemini de vurgulanarak, Proje ile varılması planlanan sonuçlar da açıklandı.

Yerel çalışma grupları önümüzdeki aylarda oluşturulacak

Mayıs ve Haziran ayları boyunca toplantıların gerçekleştirildiği 6 Proje bölgesinde, yerel katılımcıların büyük ilgisi dikkat çekti. Ayvalık ve Foça’daki toplantılara, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parlar Genel Müdürlüğü, Balıkesir ve İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, İzmir ve Balıkesir Tarım İl Müdürlükleri, İzmir ve Balıkesir Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, Foça ve Ayvalık Liman Başkanlıkları, Foça ve Ayvalık Turizm Müdürlükleri,  Foça ve Ayvalık  Belediyeleri, Dokuz Eylül, Ege, Balıkesir ve Çanakkale Üniversiteleri, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Foça Deniz Taşımacıları Kooperatifi, Foça  Su Ürünleri Kooperatifi, Mimarlar Odası ilgili temsilcilikleri, Dalış Merkezleri ve SAD-AFAG temsilcileri de dahil olmak üzere 60’dan fazla kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Proje’ye yoğun ilgi gösteren temsilciler, görüş ve önerilerini paylaşarak Proje’ye katılım yolunda ilk adımları da attılar. Yakın dönemde, yerel ölçekte oluşturulması planlanan çalışma gruplarının temellerinin atıldığı tanıtım toplantılarının ardından, önümüzdeki aylarda ilgili bölgelerdeki Proje çalışmaları hızlanarak artacak.