Balıkçı kadınlar için mikro kredi önerisi

17.03.2012
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Gökova ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgeleri’nde gerçekleştirilen araştırmadan, kadınların balıkçılık faaliyetine katkıda bulunmasını sağlayıcı mikro kredi önerisi çıktı.

“Balıkçılık ekonomisi göz ardı edildi” vurgusu

Gökova ve Datça ÖÇK Bölgeleri balıkçılığı ile ilgili yapılan çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekilen literatür tarama çalışması kapsamında, 2010 yılı sonuna kadar yapılmış 8 adet proje raporu ve 14 adet yurt içi ve yurt dışında basılmış makale incelendi. Bu çalışmalar içinde balıkçılığın sosyoekonomik durumu üzerine yapılan çalışmaların ise yok denecek kadar az sayıda olduğu vurgulanan sonuç raporunda, bu durumun “Türkiye için genç bir disiplin olan balıkçılık ekonomisinin bilim adamları ve idarecilerce göz ardı edilmesi ve gelişememesi ile ilgili” olduğunun altı çizildi.

Balıkçılık takip edilmeli

Raporda, bundan sonra yapılacak çalışmaların başında, balıkçılık yönetimi için gerekli verilerin belli zaman aralıklarında toplanmasını olanaklı kılacak izleme sisteminin başlatılmasının geldiği ve balıkçılığın sosyo-ekonomik özelliklerinin de bilinmesi ve takip edilmesi gerektiği belirtildi.

Kadınların katkısı için mikro kredi

Gökova ve Datça-Bozburun ÖÇK Bölgeleri’nde balıkçılık temelli herhangi bir mikro kredi uygulamasının mevcut olmadığı ifade edilen raporda, Gökova ve Datça-Bozburun ÖÇK Bölgeleri’nde mikro kredi uygulamalarına yönelik koşulların araştırılabileceği vurgulandı. Özellikle küçük ölçekli balıkçılığı, aile balıkçılığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların faydalı olabileceğine dikkat çekilen raporda “Kadınların balıkçılık faaliyetine katkıda bulunmasını sağlayıcı mikro kredi uygulamaları konusunda çalışmalar yürütmek gerekir” denildi.